Ana Sayfa
Bildiri Yönetim Sistemi
Kongre Programı
Kabul Edilen Bildiriler
Danışma Kurulu
Bilim Kurulu
Koordinatörler ve Yürütme Kurulu
Önemli Tarihler
Yazım Kuralları
Konu Başlıkları
İletişim
Fotoğraf Albümü
Yazım Kuralları

!!!Lütfen Örnek Bildiriyi İnceleyiniz !!!

Bildiriler; MS Word dokümanı olarak, 8 punto büyüklüğündeki harflerle yazılmalı, yazı karakteri olarak Verdana seçilmeli, sayfa yapısında tüm kenar boşlukları 4,5 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır. Paragraf ayarları kısmında ise Satır Aralığı:1,5 Satır, Önce:9nk-Sonra:6nk, metin hizalaması ise iki yana yaslı olarak ayarlanmalıdır. Dipnotlar 7 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.  


Tam Metin:
• Bildirinin özgün olması ve daha önce başka bir ulusal/uluslararası kongrede sunulmamış olması gerekir.
• Tam metin bildiriler özet, kaynaklar, ekler, şekil ve tablolar dahil toplam 10 sayfayı geçemez.
• Özet 200 kelimeyi geçmemeli, çalışmanın amacını, önemini ve literatürdeki yerini, çalışmada kullanılan/geliştirilen yöntemleri, hangi sorulara cevap verildiğini, çalışmanın sonuçlarını ve sağladığı kuramsal katkıyı anlatmalı; giriş veya sonuç bölümü gibi yazılmamalıdır.
• Metin içerisinde ana başlıklar kalın ve büyük, alt başlıklar kalın ve sadece ilk harfleri büyük olarak ve numara verilmeden yazılmalıdır.
• Ana başlıklar, alt başlıklar, tablo ve şekillerden önce ve sonra boşluk bırakılmamalıdır.
• Paragraflar içeriden başlatılmamalı, paragraflar arasında boşluk bırakılmamalıdır.
• Metin içerisinde yer verilen tablo ve şekillerde yer kazanmak adına Verdana 7 punto kullanılabilir ayrıca paragraf aralıkları da küçültülebilir ( Okunabilir olmak kaydıyla ).
• Tek yazarlı kaynaklar metin içerisinde - yazarın soyadı, yayın tarihi ve sayfa numarası (Yazgan, 2000: 25) örneğindeki gibi kullanılmalı, iki yazarlı yayınlara (Yüce ve Can, 2006: 45), ikiden fazla yazarlı yayınlara da (Türk vd., 2000: 60) şeklinde yer verilmelidir.
• Metinde yararlanılan tüm kaynaklar "Kaynakça" kısmında alfabetik olarak sıralanmalı ve yazar(lar)ın soyadı, ad(lar)ının ilk harf(ler)i, parantez içinde yayın yılı, kaynağın adı, yayınlandığı yer (makale ise dergi adı, bildiri ise toplantı adı, kitap ise yayınevinin adı ve şehir), kaynağın cilt, (varsa sayı) ve (makaleler için) sayfa numaraları düzeninde verilmelidir.
• Metinde kullanılmayan kaynaklara "Kaynakça" kısmında kesinlikle yer verilmemelidir.
•Tam Metin Bildiriler sıra ile aşağıdaki bölümleri içermelidir (tamamı 10 sayfa):
• Türkçe başlık (8 punto kalın büyük harf ile)
• Yazar(lar)ın adı ve kurumu (8 punto)
• Türkçe özet (8 punto, en fazla 200 kelime)
• Anahtar kelimeler (8 punto, en fazla 5 tane)
• Bildiri metni (Giriş ve Sonuç dahil)
• Yararlanılan Kaynaklar
Dil
• Kongre'nin dili Türkçe ve Balkan dilleridir. Diğer dillerde yazılan bildiriler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Yazar Sayısı
• Bildiriler en fazla 3 yazarlı olabilir. 3 yazardan fazla yazarı bulunan bildiriler kabul edilmeyecektir. Bildirileri ancak yazarı veya yazarlarından biri sunabilecektir.
   
 
©2010 | Sosyal Bilimler Kongresi