Kongre Hakkında
Bilim Kurulu
Yürütme Kurulu
Önemli Tarihler
Yazım Kuralları
İletişim
Fotoğraf Albüm1. Uluslararası Balkanlarda Tarih ve Kültür Kongresi


  İLETİŞİM


Kongre Sekreterliği

+90 ( 264 ) 295 5570

+90 ( 264 ) 295 6227

+90 ( 264 ) 295 6404

Belgegeçer

+90 ( 264 ) 295 5562

Kongre E-Posta Adresi

sbekongre@sakarya.edu.tr

  ÖNEMLİ TARİHLER


Tam Metinler İçin Son Gönderme Tarihi

01 Nisan 2010 Persembe Saat: 10:00 ( Sabah )

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı

12 Nisan 2010 Pazartesi

Kongre Kayıt İşlemleri İçin Son Tarih

19 Nisan 2010 Pazartesi

  AMAÇ VE KAPSAM


2. Uluslararası Balkanlar'da Sosyal Bilimler Kongresi'nin amacı, Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki işbirliğini akademik ve bilimsel alanlara da taşımaktır.

Balkanlar, yalnızca tarihi olarak değil, gelecek bakımından da Türkiye'nin tabii işbirliği alanını oluşturmaktadır. Türkiye'de yaşayan insanların büyük bir kısmının Balkan kökenli olması bir yana halen Balkanlarda yaşayan çok sayıda Türk, akraba ve dost topluluklar daha iyi bir gelecek için birbirleriyle daha sıkı işbirliği projelerine imza atmak zorundadırlar.

Üniversitelerimizin de bu alanda yapabilecekleri çok şey olduğunu düşünüyoruz.


2. kongrenin ele aldığı konu “21. Yüzyılda Balkanlar Geleceğini Arıyor” ana teması etrafında şekillenmektedir.

Böylesi bir arayışın Türkiye ile Balkanlar'ın birlikte ortak bir geleceğe güçlü ve müreffeh olarak ulaşabilmelerine katkı yapması en büyük arzumuzdur. Kosova'da Priştine Üniversitesi ile Prizren Eğitim Fakültesi aracılığıyla inşa edilmekte olan bu bilimsel işbirliği zemininin Türk ve Balkan bilim camialarının daha büyük çaplı çalışmalarına kapılar açması ise bir diğer beklentimizdir.


Kongre boyunca ayrıca “Ayak İzlerim” temalı tarih ve kültür gezisi yapılacaktır.

Bu vesileyle Kosova, Arnavutluk, Karadağ, Hırvatistan üzerinden bir yarım daire” çizilerek Bosna'ya geçilecek ve buradan İstanbul'a dönülecektir. Bu sayede tarihten günümüze uzanan kültürel lezzetlerden de tatma şansına sahip olunacaktır.

  BİLDİRİ YAZIM KURALLARI ( Bildiri Örneği )


Bildiri metinleri bir bildiri kapağı ile gönderilmelidir.

Bildiri kapağında; bildirinin başlığı, yazar(lar)ın ünvanları ve ad-soyadları, bağlı bulundukları kurum, posta adresleri, e-posta adresleri, telefon, belgegeçer ve cep telefonu numaraları yer almalıdır.

Bildiriler; MS Word dokümanı olarak, 10 punto büyüklüğündeki harflerle yazılmalı, yazı karakteri olarak Times New Roman seçilmeli, sayfa yapısında tüm kenar boşlukları 4,5 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır.

Paragraf ayarları kısmında ise Satır Aralığı:1,5 Satır, Önce:6nk-Sonra:0nk olarak ayarlanmalıdır.

Dipnotlar 8 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bildiri Örneğini indirebilirsiniz: Bildiri Örneği
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bildiri Yazım Kuralları, Tam Metin, Dil, Kongre Bildiri Kitabı, Bildiri, Sunucu ve Yazar Sayısı konularını içeren dökumanı indirebilirsiniz: Bildiri Yazım Kuralları