Ana Sayfa
Bildiri Yönetim Sistemi
Kongre Programı
Kabul Edilen Bildiriler
Danışma Kurulu
Bilim Kurulu
Koordinatörler ve Yürütme Kurulu
Önemli Tarihler
Yazım Kuralları
Konu Başlıkları
İletişim
Fotoğraf Albümü
2. Uluslararası Balkanlar
1. Uluslararası Balkanlar
Kabul Edilen Bildiriler
KONU YAZAR BAŞLIK
Antropoloji ve Tarih DÜNDAR ALIKILIÇ BALKANLARDA TÜRK-İSLÂM MEDENİYETİ YANSIMALARI 
Antropoloji ve Tarih ENGIN ÜNGÜREN SÜMERBANK NAZİLLİ BASMA FABRİKASI VE BALKAN GÖÇMENLERİ
Antropoloji ve Tarih FERIT SALIM SANLI Yücel Teşkilatı
Antropoloji ve Tarih GULARA AGASIJEVA Osman dovrunun Turk-Balkan kultur iliskilerinin bezi meselereine dair
Antropoloji ve Tarih MEHMET EKIZ İŞGAL SONRASI BOSNA-HERSEK’TE ESKİ ESER VE VAKIF ESERLERİNİN DURUMU: VATAN GAZETESİ ÖRNEĞİ
Antropoloji ve Tarih RAMAZAN GÜNAY ZİMMÎLERLE İLGİLİ BAZI TARTIŞMALI KONULARDA OSMANLI UYGULAMASI
Dil ve Kültür ARZU BOR Kosova Prizren Gelinliklerinin Kültürel ve Sanatsal Açıdan İncelenmesi
Dil ve Kültür CANAN İLERİ ESKİŞEHİR İLİ ALPU İLÇE MERKEZİNDEKİ BALKAN GÖÇMENLERİNİN AĞIZLARI İLE YERLİ, YÖRÜK AĞIZLARININ ETKİLEŞİMİ
Dil ve Kültür EFKAN UZUN YANYALI BİR ŞEYHÜLİSLÂM: ABDURRAHMAN NESÎB EFENDİ (1842–1914)
Dil ve Kültür ELISABET BZHALAVA GÖRSEL FİİLER VE BUNLARIN SEMANTİK-GRAMER ANALİZİ
Dil ve Kültür GULARA AGASIYEVA OSMANLI DÖNEMİNDEKİ TÜRK-BALKAN KÜLTÜREL İLGİLERİNDEN BAZI GÖRÜŞLER (O NEKİM ASPEKTİMA TURSKO-BALKANSKİH KULTURNİH VEZA OSMANSKOG RAZDOBLJA) 
Dil ve Kültür GÜLAY  TEMİZ ANADOLU’DA DOĞAL MALZEMEYLE OYNANAN GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI
Dil ve Kültür KAAN YILMAZ KOSOVA BASIN-YAYIN HAYATINDA I. VE II. NESİL TÜRKÇE TELİF ESERLER VE MÜELLİFLERİ
Dil ve Kültür KEVSER CANDEMİR ANADOLU VE BALKAN HALKLARININ KÜLTÜR RENKLİLİĞİNDEN
Dil ve Kültür MUSTAFA ŞENEL BOSNA- HERSEK’TE BOŞNAKLARA TÜRKÇE ÖĞRETMEK AMACIYLA YAZILMIŞ  TÜRKÇE-BOŞNAKÇA SÖZLÜKLER ÜZERİNE  
Dil ve Kültür PROF. DR. ZUHAL KÜLTÜRAL MOSTARLI HASAN ZİYÂÎ VE BOSNALI ALAEDDİN SABİT DİVANINDAKİ TÜRKÇE UNSURLAR ÜZERİNE BİR SINIFLANDIRMA
Dil ve Kültür SAKINE ERUZ OSMANLI DEVLETİ'NDE ÇEVİRİ VE ÇEVİRMENİN İŞLEVİ
Dil ve Kültür SIBEL AKOVA POPÜLER KÜLTÜR ENDÜSTRİSİNİN KISKACINDAKİ BALKANLAR: SEVDALİNKA’NIN POP MÜZİĞE OLAN ALTERNATİFLİĞİ… 
Dil ve Kültür YUSUF AKÇAY EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİ’NE GÖRE BALKAN DİLLERİ
Dil ve Kültür YUSUF ZIYA SÜMBÜLLÜ BOŞNAK HALK KÜLTÜRÜNDE DOĞUM GEÇİŞ RİTÜELİ ÜZERİNE DERLEME, TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER
Dil ve Kültür YUSUF ZİYA SÜMBÜLÜ BOŞNAK HALK KÜLTÜRÜNDE DOĞUM GEÇİŞ RİTÜELİ ÜZERİNE DERLEME, TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER
Edebiyat DOÇ. DR. BEKIR  ÇINAR BOSNALI SÂBİT VE ZİYA PAŞA’NIN ZAFERNÂMELERİNDEKİ ZİHNİYET MUKAYESESİ
Edebiyat FARUK ÇOLAK BALKAN GÖÇÜNÜN HATIRASI: HELVA GÜNÜ
Edebiyat GENÇ OSMAN GEÇER Bosna-Hersek'ten Hilal'i Ahmer'e Yapılan Maddî Yardımlar: Misbah Mecmuası Örneği (1912-1914)
Edebiyat GÖZDE ÖZTÜRK BALKAN TÜRKLERİNİN ŞİİRLERİNDE DENİZ İMGESİ
Edebiyat NEVİN GÜMÜŞ BOSNALI ABDÜLKERÎM SÂMİ‛Î VE DÎVÂNI
Edebiyat SİBEL BAYRAM AYŞE kULİN'İN SEVDALİNKA ADLI ESERİNDE KADIN COĞRAFYASI
Edebiyat SUZAN ULUOĞLU BORİS AKUNİN’İN TURETSKİY GAMBİT (TÜRK HAMLESİ ) ADLI ROMANINDA OSMANLI-RUS SAVAŞININ BALKAN (TUNA) CEPHESİNDEN GÖRÜNEN YÜZÜYLE TÜRK İMAJI
Eğitim AYSEL KÖKSAL AKYOL OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DRAMA VE ÖĞRETMENİN ROLÜ
Eğitim DUYGU UÇGUN YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERSİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMLERİNDE UYGULANAN LİSANS PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Eğitim EMIN SERIN ÇATIŞMA ÇÖZME YAKLAŞIMLARI: TÜRKİYE VE BOSNA-HERSEK’TEKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Eğitim FATMA ALTUN ERGENLERİN BENLİK ALGILARININ YORDAYICISI OLARAK: AKADEMİK ÖZ-YETERLİK İNANCI VE AKADEMİK BAŞARI
Eğitim FETHULLAH MALBELEĞİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE DRAMA YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ
Eğitim ÖZLEM KÖRÜKÇÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİME YÖNELİK RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARINDA BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER
Eğitim SÜREYYA SAKINÇ YÜKSEKÖĞRETİMDE KÜRESEL BİR DEĞİŞİM: GİRİŞİMCİ ÜNİVERSİTE MODELİ
Eğitim ŞABAN CAN ŞENAY MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE ŞİFRELEME ETKİNLİKLERİNİN KULLANILMASI: “YER DEĞİŞTİRME” ŞİFRELEMESİ ÖRNEĞİ
Eğitim ŞAHIN ORUÇ TÜRKİYE’DE OKUTULMAKTA OLAN “ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ” ÖĞRETİM PROGRAMINDA VE DERS KİTABINDA BALKANLAR
Ekonomi ve Maliye ADEM KARAKAS BÖLGESEL EKONOMİK GÜÇ MERKEZİ OLMA YOLUNDA TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİNİN KARŞILAŞTIRMALI GÖRÜNÜMÜ: YENİ DÜNYA DÜZENİNDE YENİ CAZİBE MERKEZİ (Mİ?)
Ekonomi ve Maliye AHMET TURGUT AB DESTEKLİ BÖLGESEL KALKINMA PROGRAMLARI KAPSAMINDA TÜRKİYE
Ekonomi ve Maliye AIDA GULİYEVA MENTALLIQ VƏ İQTİSADİ İNKİŞAF
Ekonomi ve Maliye ALTUĞ MURAT KÖKTAŞ KÜRESEL EKONOMİK KRİZ SONRASI OECD ÜLKELERİNDE SAĞLIK HARCAMALARININ GELİŞİMİ
Ekonomi ve Maliye BIROL KOVANCILAR Küresel Finansal Kriz Ortamında Dünyanın Vergisel Görünümü
Ekonomi ve Maliye BURCU GEDIZ ORAL TÜRKİYE’DE 1988-2010 DÖNEMİNDE EĞİTİM VE BÜYÜMENİN GENÇ İŞSİZLİĞİNE ETKİSİNİN ANALİZİ
Ekonomi ve Maliye CEMİLE ÇULCUOĞLU KÜRESEL KRİZ DÖNEMLERİNDE TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINDAKİ DEĞİŞİM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Ekonomi ve Maliye EMRE ATSAN ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİLENDİRİLMESİNDE GENEL DURUM
Ekonomi ve Maliye F.MERVE PARLAKYILDIZ IMF HASTALIĞI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Ekonomi ve Maliye FATİH YÜCEL ULUSLARARASI SİYASAL EKONOMİNİN AKIL OYUNLARI: ULUSLARARASI STRATEJİK EKONOMİ
Ekonomi ve Maliye GERAY MUSAYEV AZERBAYCAN KAMU MALİ SİSTEMİNDEKİ GELİŞMELER IŞIĞINDA KAMU HARCAMALARI FİNANSMANININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
Ekonomi ve Maliye GONCA GÜNGÖR EKONOMİDE DURGUNLUK MEYDANA GETİREN KRİZLERİN ÖNLENİLMESİNE YÖNELİK UYGULANABİLECEK VERGİ POLİTİKALARI
Ekonomi ve Maliye HABIB YILDIZ TÜRKİYE’DE ÖRTÜLÜ MALİ KURAL UYGULAMALARI VE AÇIK MALİ KURALA GEÇİŞ ÇALIŞMALARI 
Ekonomi ve Maliye HASAN ŞAHIN Parasal Aktarma Mekanizması:  Firma Bilanço Kanalı ve Türkiye
Ekonomi ve Maliye KADRIYE İZGI DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN VERGİ AHLAKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Ekonomi ve Maliye MUSTAFA MIYNAT, MUSTAFA ÖKMEN KÜRESEL KAMUSAL MALLARIN SUNUMUNDA KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ
Ekonomi ve Maliye PINAR ALTIOK GÜREL KÜRESELLEŞME  OLGUSUNA   KAPİTALİZM ,   DEVLET   VE               K.İ.T.’LER BAĞLAMINDA  BİR  YAKLAŞIM
Ekonomi ve Maliye SEYMUR AĞAYEV EKSEN KAYMASI TARTIŞMASININ TÜRKİYE DIŞ TİCARET VERİLERİ İLE ANALİZİ 
Ekonomi ve Maliye SÜLEYMAN BAKKAL TÜRK GÜMRÜK SİSTEMİNDEKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Ekonomi ve Maliye ŞÜKRÜ APAYDIN Sermaye Hareketlerinin Etkileri: Türkiye Örneği
Girişimcilik ve İşletme İRFAN AKKOÇ ORGANİZASYON YAPISI VE LİDERLİĞİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ
Girişimcilik ve İşletme ABDULLAH ÇALIŞKAN ÖRGÜTSEL PERFORMANSIN ARTIRILMASINDA MOTİVASYONEL DAVRANIŞLARIN ETKİSİ: YENİLİKÇİLİK VE GİRİŞİMCİLİĞİN ARACILIK ROLÜ
Girişimcilik ve İşletme AHMET GÖKGÖZ MUHASEBE EĞİTİMİNDE DEĞİŞİM İHTİYACI VE KAVRAM HARİTALARININ KULLANILMASI
Girişimcilik ve İşletme AHMET GÖKGÖZ TMS 41 TARIMSAL FAALİYETLER STANDARDI ÇERÇEVESİNDE CANLI VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ: SU ÜRÜNLERİ ÖRNEĞİ
Girişimcilik ve İşletme AHMET VECDI CAN KOBİ’LER İÇİN ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ UYGULANABİLİRLİĞİ VE FİNANSAL TABLOLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Girişimcilik ve İşletme ALI AKSOY KÜRESEL EKONOMİK KRİZDE DOĞRUDAN DIŞ YATIRIM YAPAN İŞLETMELERİN UYGULADIKLARI YÖNTEMLER: BOSNA HERSEK ÖRNEĞİ
Girişimcilik ve İşletme ALİ AKAYTAY KOBİ’LERİN UFRS VE BASEL II DÜZENLEMELERİ İLE İLGİLİ FARKINDALIĞI
Girişimcilik ve İşletme AZAMAT MAKSÜDÜNOV DAYANIKLI TÜKETİM MALLARININ SATIN ALINMASINDA ÜLKE MENŞESİNİN ÖNEMİ: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ
Girişimcilik ve İşletme ERHAN BİRGİLİ VADELİ İŞLEM PİYASALARININ ETKİNLİĞİNİN TESTİ :İMKB 100 ENDEKSİ 
Girişimcilik ve İşletme ERKAN TURAN DEMİREL ÇOKLU ZEKÂ ALANLARININ GİRİŞİMCİLİK DAVRANIŞINA ETKİSİ
Girişimcilik ve İşletme ESEN GÜRBÜZ REKLAM MESAJLARINDA KULLANILAN YEŞİL İDDİALARIN İÇERİK ANALİZİ
Girişimcilik ve İşletme GÜLFEN EKŞİ TUNA GELİŞEN MENKUL KIYMET PİYASALARINDAKİ PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRMESİ: FEAS ÜYESİ BORSALARDA KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
Girişimcilik ve İşletme İHSAN CORA Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Açısından Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferinin Yönetim ve Organizasyonu: Tarihsel Bir Araştırma
Girişimcilik ve İşletme LEMAN KASHIYEVA BÖYÜK  İPƏK  YOLUNUN BƏRPASI VƏ AZƏRBAYCANDA TURİZM BİZNESİNİN İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ 
Girişimcilik ve İşletme LEYLA ADİLLER SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN YENİ ÖLÇÜMLEME: ÜÇLÜ PERFORMANS
Girişimcilik ve İşletme MEHMET SERDAR ERCİŞ PAZARLAMA İLETİŞİMİ KAPSAMINDA SPONSORLUK FAALİYETLERİNİN ÖNEMİ VE BİR SPONSORLUK UYGULAMASI: TÜRK HAVA YOLLARI
Girişimcilik ve İşletme MURAT AKIN Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımlarını Değerlendirmeye Yönelik Bir Araştırma: Niğde Üniversitesi Öğrencileri Örneği
Girişimcilik ve İşletme NERMİN AKYEL DENETİMDE STANDART DIŞI DAVRANIŞLARIN ORTAYA ÇIKARTILMASINDA VERİ MADENCİLİĞİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ
Girişimcilik ve İşletme ONUR KÖKSAL PATERNALİZM İLE ALGILANAN ÖRGÜTSEL ADALET ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Girişimcilik ve İşletme SAMET GÜNER KAYNAK BAĞIMLILIĞI TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE STRATEJİK İŞBİRLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI OLARAK TOYOTA-HONDA VAKALARI
Girişimcilik ve İşletme SELEN  DOĞAN MOTİVASYONUN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Girişimcilik ve İşletme SİBEL AYBARÇ BURSALIOĞLU YÜKSEKÖĞRETİMDE DEĞİŞİM: KALİTE ARAYIŞLARI
Hukuk A.KÜRŞAT ERSÖZ AİHM KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ VE KARARLARIN YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİNİN TAKİBİ
Hukuk ALI TARIK GÜMÜŞ SİVİL İTAATSİZLİĞİN KANUNİLİK VE MEŞRULUK AÇILARINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Hukuk ATILLA ÇINAR SINIRAŞAN KAÇAKÇILIK SUÇU İLE MÜCADELE VE TÜRKİYE
Hukuk AYŞE ARAT TÜRK MEDENÎ HUKUKU’NDA YER ALAN KADIN HAKLARINA YÖNELİK HÜKÜMLER
Hukuk EZELI AZARKAN BALKANLARDA YENİ DEVLETLERİNİN TANINMASI SÜRECİNDE BADİNTER KOMİSYONUN ETKİSİ
Hukuk GÖNÜL BALKIR KÜRESELLEŞME KADIN YOKSULLUĞU VE AYRIMCILIK
Hukuk MURAT TUMAY AB E-TICARET DİREKTİFİ, TİCARETE YENİ BİR YAKLAŞIM
Hukuk MUSTAFA ARIKAN FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU VE TELEVİZYON PROGRAM FORMATLARI
Hukuk SÜLEYMAN ÜSTÜN Vergi Hukukunda Yer Alan İdari Başvurular
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi AYHAN ŞAHIN TÜRKİYE’DE SOSYAL YARDIM UYGULAMALARI
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi HAVA TAHTALIOĞLU Bürokrasinin Gelişimi ve Osmanlı Bürokrasisinin Cumhuriyet Dönemi Türk Kamu Bürokrasisine Etkileri
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi MEHMET ÖZEL YEREL YÖNETİM BİLİMİ VE SERENCAMI
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi MELİH COŞGUN VATANI KURTARMAK İÇİN ATILAN İLK ADIM; OSMANLICILIK
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi YUSUF ZIYA BÖLÜKBAŞI ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRK OCAKLARI
Sosyoloji ve Felsefe AYTEN DAVUTOĞLU SANCAK’TAN İSTANBUL’A BOŞNAKLARIN YARIM ASIRDIR SÜREN AİLE İÇİ EKONOMİK DAYANIŞMA DEĞERLERİ: ZAYEDNİTSA *
Sosyoloji ve Felsefe DENİZ KUNDAKÇI BOSNA-HERSEK’TE MANTIK VE FELSEFENİN TARİHSEL GELİŞİMİ
Sosyoloji ve Felsefe ERDEM UTKU EKE TÜRK DÜNYASI İLE YAKINLAŞMA YOLLARINA  TÜRK DÜNYASINDAN BİR BAKIŞ 
Sosyoloji ve Felsefe ESRA IŞIK KADINLARIN YOKSULLUK YÖNETİM STRATEJİLERİ
Sosyoloji ve Felsefe FERHAT ENSAR EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİNDE BULGARİSTANDAKİ TÜRK İZLERİ
Sosyoloji ve Felsefe HASAN HÜSEYIN TAYLAN SOSYAL BİLİMLERDE KULLANILAN İÇERİK ANALİZİ VE SÖYLEM ANALİZİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Sosyoloji ve Felsefe MEHMET MEDER DOĞUDAN GÖÇLE GELEN ÇOCUKLAR SORUNUN ÇÖZÜMÜNDE DEVLET KURUMLARININ TUTUMU 
Sosyoloji ve Felsefe REŞAT AÇIKGÖZ MODERN DÜNYADA MÜLTECİ SORUNU
Spor FIKRET SOYER TÜRK SPORUNUN SOSYO-KÜLTÜREL DEĞERLER VE TOPLUMSAL BEKLENTİLER AÇISINDAN TARİHSEL GELİŞİMİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
Spor İHSAN SARI FUTBOL SEYİRCİSİNİ SALDIRGANLIĞA İTEN PSİKO-SOSYAL NEDENLER (SAKARYA İL ÖRNEĞİ)
Spor MURAT ÖZMADEN FUTBOL ANTRENÖRLERİNİN SALDIRGANLIK OLAYLARINA BAKIŞ AÇILARI
Turizm CEMAL İNCE Bosna Hersekte Kültür Turizmi
Turizm FATİH YÜCEL ŞEHİRLERİN TURİSTİK ÜRÜN OLARAK PAZARLANMASINDA  CITTASLOW (SAKİN ŞEHİR)  HAREKETİ
Uluslararası İlişkiler ASIMAN GULIYEV AZƏRBAYCANDA AZAD TİCARƏT VƏ BİZNES MÜHİTİNİ ŞƏRTLƏNDİRƏN AMİLLƏR
Uluslararası İlişkiler ASIMAN GULIYEV TÜRKİYE VE ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYYETLERİ İLE EKONOMİK İLİŞKİLERİ
Uluslararası İlişkiler ÇIĞDEM ŞAHIN Demokratikleşme ve Avrupa Birliği: Merkez ve Doğu Avrupa Ülkeleri Örneği
Uluslararası İlişkiler HÜSEYİN HİLMİ ALADAĞ KIBRISLI MEHMED KÂMİL PAŞA’NIN LAYİHASINA GÖRE BALKANLAR’DA GÜÇ DENGESİ 
Uluslararası İlişkiler MERVE İREM YAPICI SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE RUSYA’NIN BALKAN POLİTİKASINDA ENERJİNİN ARTAN ÖNEMİ 
Uluslararası İlişkiler MUHITTIN ATAMAN İKİ AKDENİZ ÜLKESİ OLAN İSPANYA İLE FRANSA’NIN TÜRKİYE ALGILAMASI
Uluslararası İlişkiler NAFIZ TOK TÜRKİYE’NİN BALKANLARA YÖNELİK DIŞ POLİTİKASI
Uluslararası İlişkiler REHA YILMAZ ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK ETNİK ÇATIŞMALARA BİR ÇÖZÜM MÜ? dağlık Karabağ Örneğinde
Uluslararası İlişkiler TALİP KARAKAYA YENİDEN ŞEKİLLENEN BALKANLARIN SOSYOLOJİK YAPISI 
Uluslararası İlişkiler UTKU YAPICI RUS DIŞ POLİTİKASI AÇISINDAN NATO’NUN KOSOVA MÜDAHALESİ VE KOSOVA’NIN BAĞIMSIZLIĞI: TEHDİT Mİ YOKSA FIRSAT MI?
 
©2010 | Sosyal Bilimler Kongresi